Polepy vozidiel

3D vyrezávané texty, logá + maľovanie na fasády
13. mája 2014
Letáky – brožúry – magnetky
13. mája 2014